بدینوسیله نتایج سومین دوره مسابقات فتح پرچم دانشگاه رازی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

و همچنین تیم‌های اول تا سوم ملی به شرح ذیل می‌باشند:

جوایز مسابقه

تیم اول: ۲.۵ میلیون تومان

تیم دوم: ۲ میلیون تومان

تیم سوم: ۱.۵ میلیون تومان