Industrial Cybersecurity مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و سرویس‌های طراحی شده برای محافظت از لایه‌های صنعتی مانند سرورهای SCADA، HMI، ایستگاه‌های کاری مهندسی، PLCs و اتصالات شبکه است. 

مخاطرات مربوط به سیستم‌های کنترل صنعتی ممکن است ناشی از منابع متعددی باشند از جمله آنها می‌توان به دولت‌های متجاوز، گروه‌های تروریستی، کارکنان ناراضی، مشکلات، حوادث، بلایای طبیعی وهمچنین اقدامات تصادفی یا مغرضانۀ افراد خودی اشاره نمود. حفاظت از تمامیت و موجودیت سیستم‌های کنترل صنعتی، اطلاعات و محرمانگی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. 

امروزه با توجه به خلاقیت هکرها و آگاهی آن‌ها از سیستم‌های اسکادا حملات سایبری افزایش پیدا کرده است. همچنین مسائل فرهنگی آسیب‌پذیری‌ها و فقدان عدم اعتماد بین متخصین فناوری اطلاعات و متخصصان سیستم‌‌های کنترل صنعتی باعث بوجود آمدن شکاف هر چه بیشتر بین آنها شده است.

با کناره‌گیری سیستم‌های اسکادا از حالت انزوا و ارتباط آنها با شبکه سازمانی، این سیستم‌ها را مستعد آسیب‌پذیری‌هایی کرده است، بدون درک ضرورت ادغام سیستم‌های فناوری اطلاعات به سیستم‌های اسکادا برای برقراری امنیت شاهد هزینه زیاد از دست رفتن اطلاعات و حملات روز افزون خواهیم بود.

در این بخش با توجه به تکنیک‌های مختلف نفوذ به سیستم‌های صنعتی، توانایی شرکت‌کنندگان در شکستن مکانیزم‌های دفاعی آن‌ها، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.