فارنزیک در لغت به معنی دادگاه است. اما در اصطلاح و علوم مختلف آن را جرم شناسی می‌گویند.

فارنزیک (جرم شناسی) در شاخه کامپیوتر به مجموعه تکنیک‌ها و متدها جهت گردآوری، نگه‌داری و تحلیل اطلاعات دیجیتال گفته می‌شود.

در واقع جرم‌شناسی كامپيوتری، علمی است كه به شناسايی، استخراج و تحليل انواع داده‌ها از دستگاه‌های مختلف پرداخته كه در مراحل بعدی، متخصصان آن‌ها را برای ارائه به مراجع قانونی تفسير می‌كنند. از آنجا كه كامپيوترها همه جا هستند و تقريباً به همه‌ی صنايع نفوذ كرده‌اند، جرم‌شناسی كامپيوتری يكی از ضروريات دنيای امروز قلمداد می‌شود. دادستان‌ها از ادله‌ی الكترونيكی در جرائم مختلف به شيوه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. مجرمان كامپيوتری می‌توانند به انواع سيستم‌‌ها بر روی پلت‌فرم‌های مختلف نفوذ نموده و گستره وسيعی از جرائم را مرتكب شوند. معمولاً سيستم‌های مذكور توسط چندين سيستم امنيتی برای جلوگيری از دسترسی غير مجاز محافظت شده‌اند. جرائم كامپيوتری به عنوان مثال، شامل جرائمی از قبيل هك كردن وب‌سايت‌ها براي سرقت اطلاعات حساب‌هاي بانكی، اطلاعات كارت‌های اعتباری و اطلاعات شخصي و يا سرقت اطلاعات تجاری از يك شركت يا يك دولت مي‌شود. در واقع براي هر جرمی كه از طريق استفاده از كامپيوتر انجام شود، متخصصان جرم‌شناسی فراخوانده مي‌شوند تا ادله الكترونيكي را از كامپيوترهای افراد متهم جمع‌آوری نمايند.

در این بخش از مسابقه فرض میکنیم یک جرم سایبری رخ داده است، شرکت کنندگان در مسابقه باید از روی ردپاهای به جای مانده از آن و یا در اصطلاح با استفاده از علم فارنزیک، پاسخ مسابقه را بیابند.