برای آشنایی با این مسابقات در سطح جهانی و منابع مورد نیاز، می‌توانید از لینک‌های زیر کمک بگیرید:

 

 

وب‌سایت ctftime

سایت‌ها و منابع برخط

ابزارهای پرکاربرد

 writeupهای سؤالات

نمونه سؤالات سال‌های گذشته مسابقه فتح پرچم دانشگاه صنعتی اصفهان

سایت root me