زمانبندی برگزاری کارگاه‌های آموزشی

* مکان برگزاری کارگاه‌ها: دانشگاه رازی، ساختمان کتابخانه مرکزی، سالن آمفی تئاتر پروفسور شمسی‌پور

دانلود برنامه زمانبندی شرکت در کارگاه‌ها: